Telefon
WhatsApp
Yükleniyoru Devre Dışı Bırak

İcra Masraf Hesaplama Nasıl Yapılır?

İcra Masraf Hesaplama Nasıl Yapılır?

İcra takipleri il ve ilçelerdeki icra müdürlüklerine yapılan talepler üzerine başlatılır. İlamlı ve ilamsız icra takibi gibi çeşitleri olan bu takiplerin her biri için bazı harç ve giderlerin icra dairesine ödenmesi gerekir.

İcra Masraf Hesaplama Nasıl Yapılır?

İcra takibinin açılmasını talep eden alacaklı taraf takibin yürütülmesi için gerekli olan masrafları ve devletin istediği bazı harçları öder. Bu harç ve masrafların büyük kısmı takibin başarıyla sonuçlanması halinde borçludan alınır ancak bu son aşamaya kadar alacaklı tarafından ödenmesi gerekir.

İcra takip masrafları takibin ilamlı ya da ilamsız oluşuna göre bazı farklılıklar gösterir. İlamsız takipler açılırken peşin harç, başvuru harcı, tebligat ve dosya giderlerinin ödenmesi gerekir. Eğer takip avukat aracılığıyla yapılıyorsa masraflara vekâlet suret harcı ve baro pulu giderleri de eklenecektir. İlamlı takiplerde buradaki başvuru harcı dışındaki tüm kalemlerin ödenmesi gerekir.

İcra Masrafı En Kolay Nasıl Hesaplanır?

Bazı programlarla icra masraf hesaplama işlemleri kolayca yapılabilir. Mesela icra takipleri için hazırlanan yazılımlarla icra takip masraflarının otomatik olarak hesaplanması mümkündür. Bu programlarla ayrıca alacaktan doğan faiz ve vekalet ücreti gibi kalemler de kolaylıkla görüntülenebilir.

Başvuru harcı gibi harçlar, baro pulu değeri, vekalet suret harcı gibi kalemler her yıl başında belirlenen miktarlarla alacaklıdan tahsil edilir. İlamsız takiplerdeki peşin harç tutarı alacak miktarının binde 5' oranında alınır. Ölüm ve cismani zararlar için farklı hesaplamalar yapılır.

Paylaş:

Etiketler: İcra Masrafı En Kolay Nasıl Hesaplanır?, Turkuaz Hukuk, Avukat Sivas, Sivas Avukat