Hakkımızda

Hakkımızda

Ofisimiz, ayrıntıları aşağıda yer alan kurum/kuruluşlar ile avukatlık hizmet sözleşmesi kapsamında çalışmakta olup, genel olarak çalışma alanı Bankacılık Teminat Tesisi ve Risk Tasfiyesidir.

Ofisimizin genel özelliği, hızlı ve etkin bir takip yeteneğine sahip olması yanında istisnasız tüm işlemler bakımından müvekkillerinden olumlu geri dönüş almasıdır. Son 5 yıllık dönemde bankacılık alanında, gerek risk tasfiyesi, gerek dava takibi; gerekse ipotek tesisi bakımından hiçbir olumsuz geri dönüş alınmamıştır. Yapılan tüm denetimlerde olumlu görüşler bildirilmiş, halen de bu şekli ile vekâlet ilişkileri devam etmektedir.

Ofis çalışanlarımızın tamamı bilgisayar kullanımında; özellikle Word ve Excel gibi temel Office programlarını ileri seviyede kullanabildiği gibi, tüm personellerimiz Sinerji İcra, UYAP kullanımında uzmandır.

Hakkımızda