Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Mirasın aileleri bölmesini önlemek kişilerin miras haklarını korumak bunu yaparken de hukukun üstünlüğünü temel almak asıl amacımızdır.

 

Tüm ailelerin mutlak surette paylaşılacak bir mirası vardır. Bu miras bazen negatif yani borçtur ve mirasçılar arasında hiç bir sorun yaşanmadan paylaşılır… Nasıl mı? Hepsi mirası ret ederler ve hayata devam ederler. Ne kavga ne gürültü ne küslük ne dava söz konusu olmaz.

Miras pozitif ise yani paylaşılacak gayrimenkul ya da nakit varsa işte o zaman bizim korumaya çalıştığımız haklar sağlamaya çalıştığımız sulh süreçleri devreye girer.

Hukuk Büromuz tarafından Malvarlığının mirasçılar arasında eşit ve hakkaniyete uygun paylaşımı, bu paylaşımı yaparken aile bağlarına dikkat edilerek ilişkilerin bozulmaması, kavgaların çıkmaması ve belki de dava söz konusu olursa hakların uzun süre askıda kalmasına yer vermeden, kimse kimsenin miras hakkını yemeden, sürecin sonlandırılabilmesi için gerekli çaba sarfedilmekte ve mirasçılar arasında ortaya çıkmış olan ihtilaflı süreçler başarı ile sulhen sonuçlandırılmaktadır.